Quirijnen Consult

Wat wordt geboden

Jac beschikt over ruime ervaring en expertise met betrekking tot het psychodiagnostisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling in het bijzonder van somatoforme klachten (zoals chronische pijn, onbegrepen lichamelijke klachten, Temporo Mandibulaire Dysfunctie, morfodysforie (stoornis van de lichaamsbeleving), emetofobie), die gecompliceerd worden door persoonlijkheidsproblematiek.

De diensten die worden aangeboden vanuit Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie zijn echter allerminst voorbehouden aan mensen met voornoemde klachten. Jac heeft ook andere aandachtsgebieden ontwikkeld, te weten: angst, depressie, psychische trauma's, (ook) door of naast somatische aandoeningen, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek.

Om inbedding in het professionele veld te waarborgen, is Jac gelieerd aan de Amsterdamse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de AVVP, alsmede het samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde klinisch psychologen en psychotherapeuten in de stad Utrecht, PSUtrecht.
Tevens heeft Jac aansluiting gezocht bij vakgenoten via het 1e netwerk voor Professionals in de ambulante GGZ, 1nP. 1nP hanteert onder meer een intercollegiale toetsing voor wat betreft de indicatiestelling: wordt de juiste diagnose gesteld en de juiste behandeling geformuleerd? Daarnaast maakt 1nP het mogelijk om de diagnose, het behandelplan en het behandelverloop zorgvuldig vast te leggen in een uitstekend beveiligd elektronisch dossier en declaraties met zorgverzekeraars adequaat af te handelen.