Quirijnen Consult

Visie op Psychotherapie

Jac is gespecialiseerd in psychotherapeutische behandeling van somatoforme klachten. Maar dat betekent niet dat hij zich bij de behandeling beperkt tot die klachten. En al helemaal niet dat hij daar vooraf pasklare oplossingen voor heeft. Jac kijkt vooral naar de mens achter de gepresenteerde problematiek en zoekt naar behandelmethoden en eventuele ‘oplossingen’ die u aanspreken en uw persoon recht doen.

Een optimale therapeutische relatie staat daarbij centraal. Het moet in de eerste plaats klikken tussen u en Jac. Vervolgens is Jac er niet om een oordeel over u te vellen, maar om belangeloos naar u te luisteren. U behoort de gelegenheid te krijgen om u kwetsbaar op te stellen en u als persoon volledig te laten leren kennen. Alleen dan wordt zicht verkregen op de wijze waarop de gepresenteerde problematiek effectief kan worden ‘opgelost’.

De veranderingen die worden nagestreefd door middel van psychotherapie, betreffen veranderingen in uw gedachten, uw gedrag, uw gevoelens. De omstandigheden, de feiten zijn niet te veranderen, maar wel de wijze waarop u daarmee omgaat. Dit vraagt van u dat u niet helemaal door uw problemen in beslag genomen wordt, maar over voldoende innerlijke ruimte beschikt om naar u zelf te kijken.