Quirijnen Consult

Introductie

Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie wordt vertegenwoordigd door Jac Quirijnen, klinisch psycholoog. Jac heeft begin tachtiger jaren aan de Universiteit van Tilburg de studie psychologie doorlopen. In 1991 is hij gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op een somatopsychologisch onderwerp.

Inmiddels is Jac ruim 28 jaar werkzaam in het UMC te Utrecht. Geleidelijk aan heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar de specialistische zorg binnen de ambulante GGZ. Hij heeft daartoe de erkenning gerealiseerd als BIG geregistreerd klinisch psycholoog (39050123425) en psychotherapeut (59050123416).

De psychotherapeutische activiteiten van Jac passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie. Hij is lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, VGCt.

Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie beschikt over het Visitatie Certificaat NIP, het kwaliteitsvisitatie keurmerk van de beroepsvereniging voor psychologen.

Jac biedt binnen Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie zijn diensten aan op 2 locaties:

Walborg 19
1082 AM Amsterdam
Routekaart
Homeruslaan 59a
3581 MD Utrecht
Routekaart
Openingstijden:
MA 19.30u - 22.00u
WO 19.30u - 22.00u
VR 8.30u - 14.30u
Openingstijden:
DO 8.00u - 17.00u

De aanmeldwachttijd met ingang van 1 september 2019:

Voor cliënten verzekerd bij (labels van) Achmea, VGZ, Menzis, ASR, DSW, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, IptiQ is de aanmeldwachttijd 9 tot 10 maanden.

De wachttijden gelden voor zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Er is daarna geen behandelingswachttijd.

Met CZ is geen contract afgesloten.

De aanmeldwachttijd met ingang van 1 september 2019:

Voor cliënten verzekerd bij (labels van) Achmea, VGZ, Menzis, ASR, DSW, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, IptiQ is de aanmeldwachttijd 9 tot 10maanden.

De wachttijden gelden voor zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Er is daarna geen behandelingswachttijd.

Met CZ is geen contract afgesloten.

De praktijk is bereikbaar via:
psych@quirijnenconsult.nl

 

Het email contact vanuit Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie vindt plaats binnen een beveiligde omgeving.
Voorafgaande aan het eerste gesprek met Jac worden uw emails beantwoord door middel van een zogenaamde verificatie-e-mail. In het eerste gesprek wordt met u een persoonlijke toegangscode afgesproken.